SZABÁLYOK

A belépés szabályai

A Ministry of Freedom klub eseményeire kizárólag az léphet be, aki

– 18. életévét betöltötte, és ezt személyi igazolvánnyal (egyéb hivatalos, eredeti okirattal) tudja igazolni.

– Az adott eseményre online előregisztrált.

– Betartja az adott esemény dresscode-ját. Ha bizonytalan vagy, írj nekünk, küldj fotót, és visszajelzünk, hogy megfelel-e az öltözeted.

– Nem áll alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

– Nem lett korábban eltávolítva a rendezvény helyszínéről.

– Nem visz be közbiztonságra veszélyes tárgyat, élelmiszert, italt, alkoholos italt a Rendezvény területére.

A részvétel szabályai

A Ministry of Freedom klub eseményeiről kizárható, aki

– Fedetlen kamerájú telefont tart magánál a rendezvény területén, vagy bármely más eszközzel megpróbál fotót készíteni.

– Jóváhagyás nélkül közeledik máshoz, valakit annak akarata ellenére érint meg szándékosan.

– Előítélettel viseltetik mások iránt, tiszteletlen másokkal.

– Agresszívan viselkedik.

– Nincs beszámítható állapotban.

– Nem tartja be az esemény egyedi szabályait.

A rendezvényeken való részvétel általános szabályai

A 2012. január 1-től hatályos, a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében zárt légterű helyiségben TILOS A DOHÁNYZÁS. Dohányzó vendégeink a klub területén kívül gyújthatnak rá.

A rendezvényen való részvételre nem jogosult, aki

– jogszabályba ütköző módon viselkedik, vagy a többi résztvevő terhére van,

– a hatályos jogszabályok szerint kábítószernek minősülő anyagot használ, azzal visszaél,

– megszegi a rendezvény szabályainak bármelyikét.

A rendezvényen a verbális, testi vagy egyéb jellegű zaklatást szigorúan vesszük. A zaklató a helyszínről azonnal eltávolítható és visszatérítésre nem jogosult. Bármilyen jellegű kapcsolat kialakítása egy másik emberrel, csak annak beleegyezésével lehetséges. Az esetleges játék közben elszenvedett testi, lelki, szellemi sérülésekért sem a helyszín, sem a rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. Kérjük maximálisan figyeljetek egymásra.

A KLub kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.  A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, továbbá nem felelős azon károkért sem, melyek abból adódtak, hogy a Látogatók elmulasztották a rendkívül fokozott figyelem tanúsítását a testi épségük megőrzése érdekében.

A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az okozott károkért, mind a Klub, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Klub kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott.

A Klub kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Klubbal szemben ezen változások kapcsán.

Az Klub területén elhagyott tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk.

A ruhatárban leadott tárgyakért a Klub nem vállal felelősséget. Korlátozott számban van lehetőség értékmegőrző szekrény bérlésére.

Akik szeretnének átöltözni azok számára a ruhatár előtti koedukált öltöző áll rendelkezésre.

A klub jellegéből adódóan az épület területén kép és hangfelvétel rögzítésére kizárólag a szervezők, vagy a szervezők által felkért személyek jogosultak, előzetes tájékoztatás után.

Amennyiben a programról képi- vagy hangfelvétel készül, a felvételeken szereplő látogatóink azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetnek – amennyiben nem felismerhetőek a felvételen -, sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel szemben.

Felismerhető fotó kizárólag olyan vendégeinkről készül a szabadság minisztériumában, akik ehhez, és a fotó közzétételéhez kifejezetten hozzájárulnak.

A programkezdési időpontok tájékoztató jellegűek, ahhoz képest eltérés előfordulhat.

A Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

A rendezvényre való belépéssel a fenti szabályok elfogadottnak minősülnek. Aki valamely szabályt megszegi, a rendezvényt köteles elhagyni, illetve a rendezők által kivezethető. Ebben az esetben a belépési díj nem követelhető vissza.